Jdi na obsah Jdi na menu
 


Draci

jako většina bytostí i draci jsou děleni na dobré a zlé. Málokdo mohl proniknout do tajů dračí magie a moudrosti. Nenechte se plést řečmi o tom  že draci jsou jako zvířata a nejsou schopni myslet. Ne, tak to vážně není, draci jsou inteligentní a velice chytří tvorové, i když existují výjimky a určité druhy které opravdu jsou spíše zvířata. Draci jsou známí asi hlavně svojí oblibou lesklých a třpytivých šperků, kovů a kamenů. Je také zmínka o tom že své nejoblíbenější kousky draci očarovávali tak, aby kdyby jim je někdo vzal, náhle onemocněl, nalepila se na něj smůla nebo dokonce se proměnil v draka.
Draci měli také hodně nepřátel např. rytíře, mágy a spousty jiných lidí,  kteří se jich bály. A tak byli draci přirozeně velmi odolní. Jejich kůže byla velice silná, dokázala odrazit každý šíp (kromě elfských šípů) a také absorbovala neuvěřitelné množství magické energie. Nejméně odolnými částmi jsou oči a někdy i křídla.
Draci mezi sebou, jinými živočichy a s lidmi komunikovali pomocí telepatie. Takto se mezi sebou dorozumívali a dokázali i telepaticky poslat obraz určitých míst, věcí nebo něčeho jiného. Také dokázali nazírat určitou scénu nebo rozhovor. Ale čím dál byli mezi sebou komunikující dál, tím bylo spojení slabší, někdy se stalo že se ztratilo úplně.
Jelikož draci museli často odolávat útokům, vynalezli způsob metamorfózy tedy jak měnit své tělo tak aby bylo podobné strukturou a tvarem okolnímu prostředí. Byli v tom tak pokročilí že na sebe někdy dokázali vzít i lidskou podobu. Také ale měli spoustu jiných věcí užitečných pro válečníky a pro mágy, kvůli nímž byli hromadně vybíjeni. Např. nejvíce ceněna byla jejich kůže která byla velice nejen magicky odolná, jejich jazyk a krev (věřily ve schopnost porozumět řeči zvířat), dále pak jejich zuby a drápy. Z nich se vyráběly hlavně šípy a kopí, které byly jedovaté pro elfy. Dračí šupiny na pancéři měli dar odrazit jakýkoliv šíp či oštěp. Draci byli dříve chápáni jako symbol chaosu a často byli spojováni se silou živlů.

Draci měli kromě všech vedlejších útoků i nejmocnější sílu jejich typu. Tato síla se lišila od typu k typu. Někdy se při křížení typů vytvořily i nové schopnosti. Draci blesků a energií umí ovládat blesky a počasí, draci vzduchu tajfuny, tornáda atd. Nejmocnější síla v jejich pařátech  !!!

 

NÁZEV TYPU DRAKA MOC KTEROU OVLÁDÁ

Draci válek
Nenávist, strach, výborně létá a chrlí oheň
Bestiální draci
Dokáží měnit svou podobu a komunikovat se zvířaty
Kamenní draci
Vládci skal, kamenů a každé horniny
Draci blesků a energií
Ovládají blesky a všechny energie (elektřinu atd.)
Kostliví draci
Moc nad zombie a kostmi a hřbitovy.
Draci magnetismu
Moc nad magnetickými silami
Draci světla (dobra neboli bílí draci)
Moc nad životem, světlem, jednorožci a prvotním dobrem
Hadí draci (hadoještěři)
Moc nad plazy a přeměnami svého těla
Nekrodraci
Moc nad smrtí, temnotami, démony a prvotním zlem
Hmyzí draci
Moc nad hmyzem a užasné přírodní brně
Draci lesů a přírody
Moc nad lesy, lukami a poli
Přízrační draci
Moc nad nejasnými silami které kdysy dávno stvořily vesmír.
Sluneční draci
Moc nad sluncem a světlem.
Měční draci
Moc nad měsícem a částečně nad moři a oceány.
Čínští draci
Polobohové s malou mocí nad životem
Draci země
Moc nad živlem země, vší přírodou, rostlinami a úrodou obilí atd.
Draci vzduchu
Moc nad živlem vzduchu a nad tajfuny, tornády, a teplotami .
Draci ohně
Moc nad živlem ohně, sopkami, lávou a vším žhavým.
Draci vody
Moc nad živlem vody, oceány, jezery, řekami a podzemními vodami.
Draci času
Moc nad silou času.
Draci prostoru
Moc nad prostorem.
Draci osudu

Moc nad všemocnou silou osudu

 

 

 

Jak dokáže drak chrlit oheň ???
Zajímalo Vás někdy jak dokáže drak chrlit oheň ??? Našel jsem nejpravděpodobnější odpověď ! Tady je: Draci mají v tlamě u jazyka či na dolním patře u zubů dvě zvláštní žlázy z které každá chrlí jinou speciální chemikálii kterou produkuje jejich tělo. Žľázy jsou nakloněny tak aby se několik metrů za tlamou draka chemikálie smíchaly. Po spojení tyto chemikálie vytvářejí napalm (látka která zapaluje cokoliv včetně vzduchu, člověk ji také dokázal vyvinout pomocí vědy a nyní je používá k vojenským účelům armáda), který zaplálí v určitém sloupci vzduch. Tím samozřejmě vznikne dračí plamen. Drak dokáže ovládnout rychlost chrlení i hustotu chemikálií, také nakloněžláz aby se oheň setkal dříve či později. Tím samozřejmě dokáže ovládat oheň aby chrlil více nebo méně, byl žhavější či studenější, dosáhl dál či blíž. Teplota dračího ohně není přesně určena kvůli počtu typů draků. Je samozřejmé že ohniví draci mají plamen silnější, vodní zase slabší. Teplota by se zhruba dala určit od 800°C, přes 1000°C, do 1200°C. Může však být i vyšší, toto jsou ty nejběžnější. Drak ale nemusí chrlit pouze oheň, to ne, dokáže v rychlých proudech vyvinout i sloupce vody, čiré energie či led drak m totiž tzv. ledové plíce do kterých nadecne vzduch ten se ochladí na méně než - 40°C který pak vydechne a zmrazí vše do vzdálenosti až 60 metrů, nebo chrlit něco naprosto jiného. Jedna věc je však jistá. Smrt způsobená tím že Vás spálí drak na uhel a ještěň byla jistě velmi bolestivá a nikdo by ji nechtěl zažít.
Rudý drak
Vyskytuje se většinou v sopečných oblastech. Je teplomilný a často žije v kráterech činných sopek a brodí se lávou, která mu nahrazuje koupel. V ohrožení je jen tehdy, když se ocitne v samém epicentru výbuchu sopky, ovšem nikoli žárem, nýbrž rychlostí, s jakou ho výbuch vymrští vzhůru. Taková událost ho notně pošramotí a rudý drak má pouze 80% pravděpodobnost, že ji (s četnými zraněními) přežije.
Vzhledem k tomu, že všechna ostatní místa mu připadají nepříjemně studená, rudý drak vylétá na lov jen zřídka a jen co se nasytí, rychle se vrací do své oblíbené lávy. Pokud sopka vyhasne, vydá se hledat jinou, takže rudého draka někdy můžeme potkat i v netradičním prostředí. Rudý drak shromažďuje poklad z drahých kamenů vyvržených sopkou. O poklad se příliš nebojí, protože oblast jeho výskytu je zřídka navštěvovaná lidmi.
Pokud ve tvém světě vyhasnou všechny sopky, rudý drak nevyhyne, ale přizpůsobí se jinému teplému prostředí (může např. začít vytlačovat žluté draky z pouští).
Rudý drak chrli žhavou směs, která je trochu podobná lávě.
Zlatý drak
Zlatý drak je nejsympatičtější ze všech existujících draků. Je velice inteligentní, umí měnit svou podobu a často se vydává za postavy nebo zvířata. Ve své obvyklé podobě má zlaté šupiny, a tyto jsou samy o sobě magické, nedají se prorazit obyčejnými zbraněmi a i kouzelnými je problém draka zranit.Může používat všechny dechy draků ,platí na něho jen posvěcené zbraně .

O zlatém drakovi se toho příliš mnoho neví. Ani mudrci, kteří dobře znají život a zvyky draků se nemohou shodnout na tom, jestli je zlatých draků víc, nebo jestli ve skutečnosti existuje jenom jeden jediný Zlatý drak. Říká se totiž, že Zlatý drak je patriarcha, prapředek všech draků a že čas od času přichází na zem. Zajímá se o lidi a je kronikářem jejich rodu. Ví o nich i jejich dějinách mnoho a navštěvuje je někdy ze zvědavosti, někdy s nějakým důležitým posláním.

 

Ledový drak
Ledový drak má tělo porostlé modrými šupinami, je krutý, vypočítavý a chladný. K menším bytostem (lidé) má odpor, ale zároveň si váží věcí, které od nich pocházejí. Žije zpravidla ve vysokých horách, kde má v ledu vysekané, často velice rozlehlé doupě. Má sběratelské sklony. Víc než samotného zlata si váží cenných věcí, a to takových, které jsou jednoduché, čisté a studené: miluje umně zpracované sklo a průzračné drahokamy, věci ze stříbra a chladné zbraně. Ve své sbírce mívá často legendární meče patřící dávným hrdinům. Sběratelská vášeňkterých pak jde dat daleko, že sbírají své protivníky. Jako zbraň používá mrazivého dechu, který je schopen z člověka udělat ledový kvádr.
Duhový drak
Duhový drak ,je menší než ostatní draci ,ale jeden z nejlepších letců ,družině neublíží ,ale má smysl pro humor což se někdy lidem nemusí líbit. Jeho dechem je oblak duhové páry, ve které ztrácejí životy pouze všechny zlé postavy . Má lesklé šupiny, které hrají duhovými barvami; je krásné vidět ho letět a také je docela příjemné se s ním setkat.Většinou nemá žádný poklad ani stálé sídlo a jen tak se potuluje po svě.
Bílý drak (Andělský)
-Tento v mnoha lidských náboženstvých uctívaný drak je symbolem božské síly.Vydět se nechá jen párkrát za mnoho staletí.Vysoko v horách prí existuje tajný svatý chrám Bílého draka kde plápolá jeho věčný oheň.
Říká se že na něm jezdí Archandělé.
Lesní drak
Lesní Drak žije většinu svého života v hlubokých hvozdech,kde se živý lesní zvěří.
Je celkem plachý a vydět ho se považuje za velké štěstí.Jeho zelený oheň stráží Lesní Elfové ve svých chrámech. Říká se že na Lesních dracích létají Elfští Druidové.
Měční a sluneční draci
Draci měsíce a slunce měli podle pověstí moc nad časem a prostorem. Dokázali létat daleko do vesmíru a měli obrovské síly. Uměli ovlivnit příliv a odliv, či vyvinout erupci na slunci. Říká se že když umře jeden sluneční drak, vyhasne jedna hvězda na nebi. Měční draci dokonce měli síly, jež dokázaly vládnout vlčí mysli. Lidé si myslí, že když vyje vlk či pes, tak to je na měsíc ,ale to je velký omyl ,protože nevyjí na měsíc ,ale na měčního draka. Společně sluneční a měční draci ovládají den a noc.
Draci vzduchu
Draci vzduchu ovládali, jak už název napovídá, sílu živlu vzduch. Měli moc nad tajfuny, tornády, vánky a podobnými silami. Jejich plameny sahaly většinou velice daleko. Byli to mistři letání a plachtění. Jeden ze základních typů. Velice silní a rychlí. Měli rádi létání. Jejich nejspřízněnějším typem jsou vodní draci. Nejsou agresivní ani zlí. Většinou jsou klidní (ale pozor, může to být ten pověstný klid před bouří !!! ) a přátelští
Draci ohně
Ovládají živel ohně. Jejich plameny jsou nejmocnější ze všech typů. Skvěle létají a plíží se. Nesnášejí draky vody a země. Docela dobře vycházejí s draky vzduchu. Nesnáší vtipy na svou osobu a snadno se rozzuří. Nemají rádi vodu a strašně špatně plavou. Nemají rádi lidi kteří si znich dělají srandu a nadávají jim. Jsou agresivní a velice inteligentní. Mají skvěe vyvinuté smysly. Rádi loví zvěř, proto také dochází k častým střetům mezi nimi a draky Země.
Vodní (ledoví) draci

Ovládají živel vody. Jsou pány všech moří, oceánů, řek, jezer a vodních prostorů. Jsou velice mocní, rádi vtipkují a smějí se. Nesnáší draky ohně. Jsou dobrými přáteli s draky vzduchu. Dokáží velké věci. Jejich moc sílí tím víc, čím víc se blíží k vodě. Jsou hladcí, někdy nemají zrohovatělou kůži, ale šupiny. Skvěle plavou a potápí se, což znamená že umí na hodně dlouho zadržet dech. Jejich chrlení ohně je velice slabé a mizerné. Mají rádi zimu a chlad. Žijí na zaledněných místech. Umí udělat sníh, zimu a led.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

nic

(simona, 22. 8. 2011 20:48)

jsu skřítek